Uwagi dla kierowców

1. Maksymalna prędkość dla samochodów osobowych na wszystkich drogach z jednym pasem ruchu w każdym kierunku — wynosi 100 km/godz., na autostradach i drogach z co najmniej dwoma pasami ruchu w każdym kierunku 130 km/godz., minimalna prędkość na autostradach — 60 km/godz.

Meble magazynowe
http://www.log-system.pl
Dostawca kompleksowego wyposażenia magazynów.
W naszej ofercie znajdują się regały paletowe, półkowe, magazynowe.

2. Maksymalna prędkość na obszarach zabudowanych — 50 km/godz.

3. Samochody ciągnące przyczepę campingową mogą poruszać się z prędkością do 80 km/godz. niezależnie od rodzaju drogi.

4. W ruchu okrężnym pierwszeństwo ma pojazd nadjeżdżający z prawej strony.

5. Istnieje zwyczaj, ze na autostradach pierwszeństwo ma pojazd szybszy. Dlatego też przed rozpoczęciem manewru wyprzedzania konieczne jest sprawdzenie, czy sąsiedni pas ruchu jest wolny.

Niebieskie kwadratowe znaki na autostradach pokazują minimalny i maksymalny limit szybkości na danym pasie. W razie zatoru należy pozostawić wolny przejazd dla policji i samochodów jej towarzyszących.

6. Używanie pasów bezpieczeństwa jest obowiązkowe.

7. Piesi na wyznaczonych przejściach mają pierwszeństwo.

8. Na ulicach, gdzie obowiązuje zakaz parkowania, zatrzymywać się można do 3 min.

9. Jeżeli właściciel nie prowadzi pojazdu, to użytkownik powinien posiadać upoważnienie pisemne podpisane przez właściciela i potwierdzone przez odpowiednie władze, np. przez uznany międzynarodowo automobilklub.

10. Opon z kolcami można używać od 15 XI do 15 III, przy czym prędkość samochodów wyposażonych w te opony ogranicza się do 100 km/godz.

11. Policję i pogotowie można wezwać wykręcając numer 110.

Podobne wpisy