Kolonia

Port nad Renem, ok. 900 tys. mk., najstarsze i najbardziej zabytkowe miasto północnej Nadrenii i Westfalii. Zostało założone w czasach rzymskich, w XIII w. było członkiem Hanzy, od XV w. — wolnym miastem—państwem, w 1815 r. włączone do Prus.

Vip Parkiet
VipParkiet.pl
Parkiety i podłogi – montaż i układanie w Warszawie.
Sprawdź naszą ofertę na deski podłogowe.

WARTO ZOBACZYĆ

• Dom (katedrę) największą gotycką budowlę Niemiec, której budowa rozpoczęta została ok. 1248 r., trwała do XV w., ale ukończono ją dopiero w XIX w.

• Rathaus (ratusz), pod którym w 1953 r. odkryto fragmenty rzymskich budowli. Oglądać można codziennie w godz. 10—17, w środy także od 19—22.

• Bazylikę Św. Jerzego z czasów wczesnorzymskich, jedyną w Nadrenii.

• Resztki średniowiecznych murów obronnych.

• Kościół St. Maria im Kapitol, w którym znajdują się m.in. drewniane rzeźby z XI i XII w.

• Kościół St. Aposteln zbudowany w XI—XIII w., znakomitą budowlę romańską.

• Wallraf-Richartz Museum, galerię malarstwa. Otwarta w godz. 10—17, we wtorki i piątki w godz. 10—22.

• Altes Zeughaus (Starą Zbrojownię), w której mieści się muzeum miejskie i muzeum rzymsko-germańskie z bogatymi i ciekawymi zbiorami. Otwarte w godz. 10—17, w czwartki także od godz. 19 do 22.

• Kościoły: St. Gereon, St. Kunibert i St. Ursula z XI i XIII w. zaliczane do najciekawszych zabytków Kolonii.

Podobne wpisy