CZYM JEST SUNNA?

Często o niej mówię, jako nieodłączny element prawdziwego islamu i życia muzułmanów,…