RAW | Ree-Zoh-Ghah-Loh

Czemu wam każę łamać języki z rana? Greckiego nie znam, ale po…