PROROCY BOGA

Prowadzę ten dział, aby walczyć z masową niewiedzą, stereotypami, strachem i uprzedzeniami…