PRAWA DZIEWCZYNEK W ISLAMIE

PRAWO DO ŻYCIA W czasach pogańskich w Arabii i okolicach przyjście na…