DLACZEGO WYBRAŁAM ISLAM? #MYREVERTSTORY

Czym jest dla mnie islam? Pogłębieniem więzi ze Stwórcą. Walką ze grzesznymi…