DZIEŃ 1 W MARCU | WYMIARY CIELESNE

Przemowa się spodobała, a więc czas na bilans, wymiary, wagę i drobne…