KOMU NIE WOLNO DOTYKAĆ KORANU?

Odpowiadanie na niewygodne pytania zmusza mnie do poszerzania wiedzy na temat islamu….

CO NIEZWYKŁEGO JEST W KORANIE?

Prowadzę ten dział, aby walczyć z masową niewiedzą, stereotypami, strachem i uprzedzeniami…

PROROK MOHAMET W BIBLII

Prowadzę ten dział, aby walczyć z masową niewiedzą, stereotypami, strachem i uprzedzeniami…

CZYM JEST KORAN?

Co oznacza słowo „Koran”? Słowo „Qur’an” to forma bezokolicznikowa czasownika „QaRaA”, oznaczającego…