PROROK ABRAHAM ( IBRAHIM ) I JEGO SYNOWIE

Prowadzę ten dział, aby walczyć z masową niewiedzą, stereotypami, strachem i uprzedzeniami…