CZYM JEST ISLAM?

Co oznacza słowo „islam”? W języku arabskim oznacza „pokój”, jak i „poddanie…