JAK POZBYĆ SIĘ BLIZN?

  W gimnazjum pierwszy raz doznałam samookaleczenia. Byłam taka przygnębiona, że moje…