PRAWA ŻONY W ISLAMIE

#bicie kobiet #halal lifestyle #islam #prawa żony

prawak

Po wiadomościach, czy komentarzach, które otrzymuję od zbulwersowanych rodaków wnioskuję, że wokół praw żony – muzułmanki narosło również sporo kłamstw, głównie za sprawą źle formułowanych informacji prasowych, braku edukacji o podstawach religii świata, jak i narzucanych sprzecznych z wartościami Allah lokalnych tradycji w krajach muzułmańskich.

Nie przyklaskuję aktom nienawiści i dyskryminacji wobec kobiet. Nigdy był się nie zgodziła przyjąć islamu, gdyby miał on na celu szerzyć wartości sprzeczne z moim sercem. Uwielbiacie mnie zasypywać nowinkami o pobiciach, gwałtach, oparzeniach, chcąc splamić moją religię i pokazać, że wybrałam złą drogę, prędzej, czy później  się sparzę i sama dostanę w twarz. Nie tłumaczę się za nieznanych mi ludzi, bo wśród wyznawców każdej religii są hipokryci, są osoby o słabszej wierze, których szatan z łatwością potrafi omamić. Pojęcie dżihadu to min. dożywotnia walka z samym sobą, ze swoimi słabościami, podążanie śladami Ostatniego Wysłannika Jedynego Boga.

To nie jest proste. Każdego dnia stając przed lustrem, zakrywając się, słyszę szepty”po co ci to?”, „brzydko w tym wyglądasz”, „nigdy nic wielkiego nie osiągniesz”, ale przypominam jedno zdanie, które zawsze mi pomaga w chwilach słabości ” Bóg tyle mi już ofiarował, a ja nie potrafię się dla niego poprawnie ubrać? To nie wymaga, aż tak wielkiego poświęcenia. Dam radę.”. Od grudnia moje serce otworzyło się na wiele spraw, które wcześniej były zablokowane. Bunt przeminął, chociaż wiem, że nie jestem dobrą muzułmanką.

Dziś opowiem o prawach, które Jedyny Bóg ofiarował każdej żonie. Jeśli mąż łamie te zasady, a twoje upominanie nic nie daje to masz trzy opcje: porozmawiać z imanem w meczecie, w kraju muzułmańskim udać się do sądu, albo się rozwieść. Moim zdaniem nie ma co marnować życia z ludźmi, którzy nas nie szanują lub wyrządzają cierpienie fizyczne lub psychiczne. Relacja z Bogiem jest ważniejsza.

onnn

Prawo do wiana / as-sadak

Jest to obowiązkowy dar od męża dla żony, do którego nie mają prawa jej najbliżsi członkowie rodziny, jeśli nie wyrazi na to zgody. Bez wiana akt małżeński nie jest ważny! Po zawarciu związku żona ma prawo do swobodnego i samodzielnego rozporządzania as-sadak.

I dawajcie kobietom wiana jako dar. Jeśli one jednak są dobre dla was i użyczą wam cośkolwiek z niego, to jedzcie to dla zdrowia i pomyślności. (Koran 4:4)

Prawo do zatrzymania wiana po rozwodzie

Po rozwodzie żona nie może oddać go mężowi. Jeśli tak uczyni będzie to wbrew prawu, gdyż jest to grzech.

O wy, którzy wierzycie! Nie jest wam dozwolone, abyście dziedziczyli kobiety wbrew ich woli. I nie przeszkadzajcie im zabrać część tego, co im daliście, chyba, że dopuszczą się jakiegoś wszeteczeństwa oczywistego. Obchodźcie się z nimi w sposób przyzwoity. A jeśli czujecie względem nich wstręt, to, być może, czujecie wstręt do czegoś, w czym Bóg umieścił  wielkie dobro. (Koran 4:19)

Z powyższego wersetu wynika zakaz utrudniania żonie życia, wyrządzania jej szkód w postaci wyzwisk, przywłaszczania jej majątku lub zakaz opuszczania domu, czy stosowania innych krzywd, które mąż może zastosować, aby zmusić żonę do oddania jej majątku w zamian za rozwód. Wyjątkiem jest akt cudzołóstwa z jej strony. Wtedy ona powinna oddać mu wiano i rozwieść się z nim.

Prawo do dobrego traktowania

Mąż dostał od Jedynego Boga nakaz przyzwoitego traktowania żony, co oznacza, że powinien używać łagodnych i przyjemnych słów w rozmowie z nią, a także czynić to, co sprawia jej przyjemność.

Żona ma prawo do szacunku. Nawet jeśli coś w jej wyglądzie, czy zachowaniu rażącego, musi wykazać się cierpliwością, traktować ją dobrze lub rozwieść się z nią nie wyrządzając jej żadnej krzywdy.

Prorok Mahomet powiedział: „Bądźcie dobrzy dla kobiet, gdyż kobieta jest stworzona z żebra, a najbardziej wykrzywiony jest jego wierzchołek, którego jeśli będziesz chciał wyprostować złamie się, a jeśli zostawisz go, to będzie cały czas krzywy. Tak więc bądźcie dobrzy dla kobiet.” (Sahih al-Buchari, Hadis Nr. 3153)

Wysłannik Allaha powiedział: „Najpełniejszą wiarę spośród wiernych mają najbardziej moralni a najlepsi spośród was, to najlepsi dla swych żon.” (Sahih Ibnu Habban, Hadis Nr.4176)

Islam nakazuje mężczyźnie być miłym i uprzejmym dla swej żony, a także spędzać z nią czas wolny, bawić się, robić to co im sprawia radość.

„… Wszystkie rozrywki, którym oddaje się mężczyzna są marnowaniem czasu oprócz strzelania z łuku, jazdy konnej i zabawy z żoną.” (Sunen al-Bejhaki, Hadis Nr. 19517)

Mąż ma obowiązek chronić majątek żony i nie wolno mu tykać go, jeśli ona mu nie pozwoli. Kolejnym obowiązkiem jest rozmowa / narada z małżonką na temat spraw dotyczących ich małżeństwa, rodziny i domu.

„(…)I nie wolno jej bić po twarzy, ubliżać a oddalać się ( w przypadku jej nieposłuszeństwa) od niej tylko w domu.” (Sunen Abu Dałud, Hadis Nr.2142)

Małżonek nie może krzywdzić żony mową, która rani jej uczucia i wywołuje smutek. Zabronione jest także wyrządzanie jej krzywdy cielesnej, a przede wszystkim bicia po twarzy.

Jak to nie wolno jej bić?

Nie wolno jej bić, jak to niektórzy panowie mają w zwyczaju, bo zupa była za słona, a w lodówce świeci światło po nocach. Kiedy żona jest niesforna i dopuszcza się czegoś, co drażni męża należy ją upomnieć słowem. Jeśli to nie pomaga, to mężczyzna ma nakazane odwrócić się do niej plecami w łóżku i nie współżyć przez dwa miesiące. Gdyby to nie pomogło może ją delikatnie szturchnąć, ale tak aby jej nie zranić, ani nie zostawić śladu na jej ciele lub puknąć miswakiem ( taki patyczek, którym czyści się zęby ). A jak nadal nic do niej nie dociera to zaproponować rozwód. Prorok Mahomet nigdy nie podniósł ręki na swoje żony, więc bogobojni mężczyźni również nie powinni, ponieważ to zaburza wartości w małżeństwie. Muzułmanka może bać się wyłącznie Boga, a nie swego męża. To „bicie” to ostatni etap moralizowania i napominania, dozwolony ( ale niewymagany) jedynie w braku skuteczności wcześniejszych sposobów postępowania. Kto postępuje inaczej, dopuszcza się do okaleczania swojej żony ten grzeszy i postępuje wbrew islamu.

Prawo do pomocy przy pracach domowych

Żona nie jest niewolnicą, a maż nie powinien się wywyższać i być zadufanym, lecz powinien pomagać żonie w pracach domowych. Nasz prorok samodzielnie cerował ubrania, naprawiał buty i pomagał swoim żonom w sprzątaniu ich domów. Już w momencie zawarcia małżeństwa należy uzgodnić pomiędzy sobą ( i spisać na akcie ), jakich obowiązków nie jesteśmy w stanie wykonywać.

Prawo do sprawiedliwości i równości

W przypadku, kiedy mężczyzna ma więcej, niż jedną żonę musi traktować każdą na równi. Dotyczy to kwestii zapewnienia jedzenia, ubrania, miejsca zamieszkania oraz poświęcenia takiego samego wymiaru czasu każdej z żon.

Prorok powiedział:„Jeśli ktoś ma dwie żony i skłania się ku jednej z nich bardziej, niż ku drugiej, to w dniu Sądu Ostatecznego przyjdzie z wykrzywioną jedną połową ciała.” (Sahih Ibnu Habban, Hadis Nr.4207)

Prawo do utrzymania przez męża

Mąż zobowiązany jest do utrzymania żony zapewniając jej odpowiednie mieszkanie, wyżywienie i ubranie w miarę jego możliwości.

Wysłannik Allaha powiedział: „Bądźcie dobrzy dla kobiet, gdyż one są u was brankami(…) I na was ciąży obowiązek żywienia i ubrania ich w sposób przyzwoity…” (Sahih Muslim, Hadis Nr.1218)

Niech ten, który żyje w dostatku, wydaje według swojego dostatku! Niech ten, któremu zostało wymierzone, wydaje według tego, co dał mu Bóg! Bóg nie obciąża żadnej duszy niczym innym, niż tym, co jej dał. „(Koran 65:7)

W przypadku, kiedy mąż jest skąpy żona dostała prawo od Boga do korzystania z jego majątku na zaspokojenie potrzeb swoich i potomstwa, bez jego wiedzy. A kiedy mąż nie może utrzymać żony lub ją zaniedbuje ma ona wnieść pozew o rozwód.

Prawo do współżycia i spania w jednym łożu z mężem

Mąż jest zobowiązany do zaspokojenia potrzeb seksualnych swojej żony, aby nie musiała ona szukać niemoralnych kontaktów z obcymi mężczyznami. Każda kobieta potrzebuje czułości ze strony swojego małżonka. Usatysfakcjonowanie żony w łóżku powinno być dla muzułmanina ważniejsze, niż nadobowiązkowe modlitwy.

Mąż nie może rozpowiadać na temat ich życia seksualnego, ani na temat wyglądu jej ciała i sfer intymnych, aby nie narażać jej na plotki.  Zasada obowiązuje również małżonki.

Wysłannik Allaha powiedział: „Spośród najgorszych ludzi, najniższą pozycję u Allaha w Dniu Sądu Ostatecznego będzie miał mężczyzna, który mówi z żoną w tajemnicy, a potem idzie i opowiada o jej sekrecie.” (Sahih Muslim, Hadis Nr.1437)