CZYM JEST AZAN?

#azan #halal lifestyle #islam

Zrzut ekranu 2016-07-29 o 17.14.03

Azan ( adhan ) w języku arabskim oznacza wezwanie na modlitwę. W krajach muzułmańskich rozbrzmiewa pięć razy dziennie z mizeratu, ale w Europie można usłyszeć go wyłącznie w wewnątrz meczetu.

Zrzut ekranu 2016-07-29 o 17.22.26

Przekazał Ibn Umar (oby Allah był z niego zadowolony): „Kiedy muzułmanie przyjechali do Medyny, zbierali się na modlitwy, i domniemywali o czasie ich rozpoczęcia. W tym czasie nie wprowadzono jeszcze azanu. Pewnego razu omawiali ten problem, dotyczący wezwania na modlitwę. Niektórzy ludzie sugerowali, aby użyć dzwonów jak chrześcijanie, inni proponowali trąbę podobną do rogu, którego używali żydzi, ale Umar był pierwszym, który zasugerował, aby człowiek (mężczyzna) wzywał (ludzi) na modlitwę, więc Wysłannik Allaha nakazał, aby Bilal podniósł się i ogłosił azan na modlitwę.” [Buchari (604) i Muslim (377)]

Azan jest po to, aby przypominać wiernym o nadchodzącym obowiązku, czyli rozmowie z Jedynym Bogiem. Mieszkańcy państw niemuzułmańskich mogą ściągnąć aplikacje na komórkę np. Muslim Pro

Jak powinni zachować się muzułmanie, kiedy słyszą azan?

Kiedy Muezzin (osoba która nawołuje na modlitwę) ogłasza azan, powinniśmy powtórzyć jego słowa. Kiedy wypowiada “Hajja Ala s-salat (Śpieszcie się na modlitwę)”, mówmy: “Laa ḥaula ła laa qułłata illa bil-laah” (Nie ma siły ani mocy jak tylko przez Allaha)”. A kiedy wypowie, “Hajja Ala-ll-falah (Podążajcie po nagrodę)”powiedz, “Laa ḥaula ła laa qułłata illa bil-laah” (Nie ma siły ani mocy jak tylko przez Allaha). Każdy kto to zrobi z czystym sercem – wejdzie do Raju.

Po zakończeniu azanu pozdrów Proroka Muhammada. Ktokolwiek to uczyni Allah ześle na niego swoje pozdrowienie dziesięciokroć „Allahuma salli alla Muhammadin ła alla ‘ali Muhammadin Kama salajta alla Ibrahim, ła alla ‘ali Ibrahima Fil alamina innaka hamidun madżid Allahuma barik alla muhammadin ła alla ‘ali Muhammadin Kama barakta ‘alla Ibrahima ła alla ‘ali Ibrahima Fil alamina innaka hamidun madżid” O Allah! Pobłogosław Muhammada i rodzinę Muhammada jak obdarzyłeś błogosławieństwem Abrahama i rodzinę Abrahama, Ty jesteś najbardziej Wychwalony, Wysławiony! Boże, obdarz miłosierdziem Muhammada i rodzinę Muhammada, tak jak obdarzyłeś miłosierdziem Abrahama i rodzinę Abrahama! Ty jesteś najbardziej Wychwalony, Wysławiony!

Poproś Jedynego Boga o możliwość wstawiennictwa Proroka w Dniu Sądu Ostatecznego. Wówczas zostanie ono do ciebie dopuszczone. „Allaَhumma Rًabba haadhَihidَ-da‘َłatit-taammahَ, łaṣ-ṣalaَatil-qaa’imah, ُaati Muḥammadanil-łasiilata łal-faḍiilah, łab‘ashu maqaaman maḥmuudanil-ladhii ła‘attah (innaka laa tukhliful-mii‘aad)” O Allahu, Panie tego doskonałego wezwania, Panie tejże modlitwy, obdarz Muhammada al-łasila (specjalnym miejscem w Raju) i al-fadila (rangą wywyższenia nad inne stworzenia Allaha) i wynieś go na Maqam Mahmud (miejsce chwały lub przywilej wstawiennictwa w Dniu Sądu Ostatecznego), który mu obiecałeś (Zaprawdę Ty nie łamiesz danej obietnicy). Grzechy zostaną odpuszczone każdemu, kto wymówi poniższe słowa.