CZYM JEST SUNNA?

#halal lifestyle #islam #stop islamofobii #sunna

Zrzut ekranu 2016-07-03 o 04.14.46

Często o niej mówię, jako nieodłączny element prawdziwego islamu i życia muzułmanów, ale na pewno dla wielu jest to obce i niezrozumiałe słowo. Dziś opowiem wam, jak najprościej potrafię, czym jest sunna i dlaczego jest ona taka dla nas ważna.

Koran to słowa Jedynego Boga zesłane nam przez usta Proroka Mahometa. Dopóki nie znamy języka arabskiego, nie znamy Koranu. Wszystkie tłumaczenia są tylko interpretacją ludzi i różnią się od siebie.  Sama widzę te różnice w polskich wydaniach. Jedyny Bóg zalecił nam wszystkim, którzy w niego wierzą i chcą mu być poddanym, aby wzorowali się na Ostatnim Wysłanniku.

„A kto słucha Allaha i Jego Posłańca, ten zdobędzie w nagrodę wielkie szczęście.” Koran, 33:70-71

Prorok Mohamet został wybrany przez Jedynego Boga, tak jak wcześniej Jezus, czy Mojżesz do nauczania i pokazania ludzkości, jak powinniśmy żyć, aby zadowolić Stwórcę i dostąpić zaszczytu po śmierci, jakim jest Raj. Wysłannik jest wzorem do naśladowania, który nigdy nie przeciwstawił się Jedynemu Bogu. Żył w zgodzie z Jego wszystkimi poleceniami i wskazówkami. Dla nas muzułmanów jest wzorem do naśladowania. Mężczyzną idealnym.

Sunna – tradycja, ścieżka, droga

Sunna to zbiór opowieści na temat życia Ostatniego Proroka, które zebrane są w formie hadisów przytaczających jego wypowiedzi. Nie jesteśmy w stanie zrozumieć Koranu bez pomocy Proroka. Musimy brać pod uwagę obydwa źródła.

Osoby, które nie podążają jej śladem, tworzą innowacje grzeszą, ponieważ sprzeciwiają się woli Jedynego Boga. A Ci, którzy są posłuszni wobec Wysłannika, wykonując i akceptując to, co nam zalecał, zostaną nagrodzeni.