CZY ALLAH TO RÓWNIEŻ TWÓJ BÓG?

#allah #bóg #halal lifestyle #islam

Zrzut ekranu 2016-06-27 o 04.06.35

Dla wielu niemuzułmanów Allah to wróg, konkurent, a nawet szatan. Nie widzą w nim przyjaciela. Zdarza mi się czytać wulgarne epitety skierowane w Jego stronę, najczęściej od osób nazywających się katolikami. Bardzo mnie to smuci, bo nieświadomie sami sobie przeczą i bardzo szkodzą. Mam nadzieję, że zostanie im to wybaczone, bo czynią to z niewiedzy. Allah to również Bóg chrześcijan i żydów. 

A to niby dlaczego?

W Starym Testamencie, imię Yahweh zostało wymienione ponad 6000 razy, Elohim ponad 2500 razy, Eloah 57 razy, a El tylko 200 razy.

Elohim to królewska liczba mnoga ( mnogość podkreślająca szacunek dla króla, nie mylić z matematyczną mnogością osób) słowa Eloah.

Encyklopedia Religii i Etyki potwierdza, że arabskie słowo ilah ( podstawowe arabskie słowo tłumaczone, jako „bóg) jest „identyczne z eloah pochodzącym z Księgi Hioba”.

Lingwistyczne wytłumaczenie źródła imienia Allah opiera się na tym, że arabski przedimek określany al ( odpowiednik angielskiego „the” ) i rzeczownik ilah ( bóg ) zgodnie z zasadami arabskiej gramatyki tworzą słowo Allah.

Wspomniane wcześniej imię Elohim wspomniane 2500 w Starym Testamencie i 57 razy, jako Eloah jest bezpośrednio związane z imieniem Boga tłumaczonym, jako Allah.

Logiczna droga do imion ze Starego Testamentu do imienia Boga z Koranu prowadzi od imienia Elohim będącego liczbą mnogą Eloah, słowa identycznego z arabskim Ilah, w którym imię Allah ma swoje lingwistyczne źródło.

Co jeszcze się dowiedziałam?

Pierwotna publikacja Scofied Refrence Bible zawiera imię Alah, użyte w komentarzu do wersu z Księgi Rodzaju 1:1 wyjaśniającego, że imię Elohim wywodzi się z połączenia słów El i Alah.

W greckim Nowym Testamencie najczęściej opisującym słowem Boga jest Theos. To słowo można znaleźć w Septuagincie (starożytnym greckim tłumaczeniu ST ) jako tłumaczenie Elohim, hebrajskiego imienia Boga.

Angielskie słowo God nie jest odpowiednie

Angielskie słowo God ( polski Bóg ) nie ma swoich źródeł ani w Starym, ani Nowym Testamencie – mając na myśli nieprzetłumaczone manuskrypty. Przypuszcza się, że ma ono indo-europejskie korzenie (ghut-) , a może ma ukryte znaczenie ( ten który jest wzywany ), możliwe, że nosi dziedzictwo starogermańskiego guth … Etymologiczne źródło i znaczenie tego słowa zostało zagubione na kartach historii, ale na pewno nie znajdziemy go w Biblii.

Imiona Eli i Eloi, które padły z ust Jezusa w Nowym Testamencie są bliższe „Allah”, niż „God”. Zarówno Elohim, jak Eli i Eloi brzmią podobnie, jak Allah i mają lingwistyczne podobieństwo do Allah w formie i znaczeniu.

Każde z tych czterech imion ma hebrajskie pochodzenie, a hebrajski jest siostrzanym językiem do arabskiego i aramejskiego. Sam Jezus mówił w języki hebrajskim i aramejskim. Każde z tych 3 języków zalicza się do grupy semickich języków, z niewielkimi różnicami dotyczącymi wymowy, jeśli chodzi o słowa mające te samo znaczenie ( np. hebrajskie powitanie shalom i arabskie salam = pokój )

Według hebrajskich, chrześcijańskich i muzułmańskich źródeł prawdziwe imię Stwórcy to Allah. Może Mu to obojętne, jak go nazywasz, ale nie wyśmiewaj i nie szydź z ludzi, którzy modlą się do tego samego Boga, co ty lub twoja rodzina. Pamiętaj! W krajach arabskojęzycznych żydzi i chrześcijanie również modlą się do Allaha! 

źródło: „Pierwsze i Ostatnie Przykazanie. Część 1” Dr. Laurence B. Brown / książka dostępna na stronie za darmo

Zapraszam również do wcześniejszych wpisów:

Kim jest Allah? // Allahu Akbar // Co mówią żydzi, chrześcijanie i muzułmanie po arabsku?